2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

  • 2019.2.14.

Ügyrend

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
TémakörArchívum
Ügyrend Ügyrend 2020 Ügyrend 2021 Ügyrend 2022
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat nincs archívum
Közzétételi szabályzat Közzétételi szabályzat 2022

2.2 Tevékenység tájékoztató

  • 2019.2.14.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

2.3 Helyi Önkormányzat feladatai

  • 2019.2.14.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

2.4 A hatósági ügyek intézésének rendje

  • 2019.2.14.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

2.5 Közszolgáltatások

  • 2019.2.14.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

2.6 A szerv nyilvántartásai

  • 2019.2.14.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

2.7 Nyilvános kiadványok

  • 2019.2.14.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

2.8 Testületi szerv döntéshozatala, ülések

  • 2019.2.14.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.