2.25 Közadatra vonatkozó szervezeti szabályok

  • 2019.2.14.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

2.26 Compliance bejelentési és bejelentő védelmi rendszer

  • 2021.11.08.

A „köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről és belső kontrollrendszeréről” szóló jogszabályok előírásai alapján, a BKV VJSZ Kft. ügyvezetője kialakította, a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentése, kezelése érdekében, a visszaélés-bejelentési, illetve az ezt támogató, bejelentő védelmi rendszert.

Ebben gondoskodott a bejelentő anonimitásának biztosításáról, az esetleges hátrányos megkülönböztetés kizárásáról. A bejelentőrendszer, mind a munkavállalók, mind harmadik felek számára elérhető.

Ennek működtetésével, Ügyvezető úr, - „megfelelési tanácsadóként” dr. Szurmay László csoportvezető urat bízta meg. (Elérhetősége: 06 20 615 9582, szurmayl@vjsz.hu)