A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Tulajdonos: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.)

Levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11.
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.
Központi telefonszáma: + 36 1 461-65-00
E-mail cím: bkv@bkv.hu
Honlap: http://www.bkv.hu
1997.07.01.