1.1. Kapcsolat, elérhetőség

  • 2019.2.14.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

BKV Vasúti Járműjavító Kft.

Cím: 1106 Budapest Fehér út 1/b

Postafiók: 1590 Budapest Pf. 207

Tel.: 06-1-434-5300

Fax: 06-1-434-5303

Email cím: info@vjsz.hu

1.2. Szervezeti felépítés

  • 2019.5.31.
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Szervezeti felépítés 2021.01.01
Szervezeti felépítés 2020.04.30
Szervezeti felépítés 2019.04.01
Szervezeti felépítés 2018.07.01
Szervezeti egységek feladatai 2018.07.01

1.3. A szervezet vezetői

  • 2019.2.14.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Szervezet vezetői

1.4. Ügyfélszolgálati adatok

  • 2019.2.14.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Ügyfélszolgálat 2018.11.01.

1.5. Testületi adatok

  • 2019.2.14.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

1.6. Irányított szervek

  • 2019.2.14.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

1.7. Gazdasági társaságok

  • 2019.2.14.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

1.8. Közalapítványok

  • 2019.2.14.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.