3.1 Éves Költségvetések, beszámolók

  • 2019.2.14.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2021. évi adatok  2021
2020. évi adatok  2020
2019. évi adatok  2019
2018. évi adatok 2018
2017. évi adatok 2017
2016. évi adatok 2016
2015. évi adatok 2015
2014. évi adatok 2014
2013. évi adatok 2013
2012. évi adatok 2012
2011. évi adatok 2011
2010. évi adatok 2010
2009. évi adatok 2009

 

3.2 Személyi juttatások

  • 2019.2.14.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
TémakörIdőszak
2021. 12.31.-i adatok 2021 4. negyedév
2020. 12.31.-i adatok 2020 4. negyedév

3.3 Szerv által nyújtott támogatások

  • 2019.2.14.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

3.4 5 millió forint feletti szerződések

  • 2019.2.14.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerkesztés alatt.

3.5 Koncessziós adatok

  • 2019.2.14.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

3.6 Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések

  • 2019.2.14.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

3.7 EU támogatással megvalósult projektek

  • 2019.2.14.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

3.8 Közbeszerzési információk

  • 2019.2.14.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési adatok

Közbeszerzési terv
2019.évi közbeszerzési terv 2019.
2020.évi közbeszerzési terv 2020.
2021.évi közbeszerzési terv 2021.
2022.évi közbeszerzési terv 2022.