A BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vezetése elkötelezett a minőség- és környezetközpontú irányítással kapcsolatban és a megrendelések teljesítésénél a megbízható minőséget helyezi üzleti stratégiájának középpontjába. A megrendelők igényeinek mind magasabb szintű kielégítése érdekében legfontosabb cél a folyamatok állandó korszerűsítése, javítása, a minőséget befolyásoló belső szabályozások és a vállalatirányítási rendszer fejlesztése.

BKV Vasúti Járműjavító Kft. minőségirányítási politikája

A BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vezetése elkötelezett a minőség- és környezetközpontú irányítással kapcsolatban és a megrendelések teljesítésénél a megbízható minőséget helyezi üzleti stratégiájának középpontjába. A megrendelők igényeinek mind magasabb szintű kielégítése érdekében legfontosabb cél a folyamatok állandó korszerűsítése, javítása, a minőséget befolyásoló belső szabályozások és a vállalatirányítási rendszer fejlesztése.

A BKV Vasúti Járműjavító Kft. minden munkatársa a jó minőséget és a minőségbiztosítást tekinti meghatározónak a felsővezetékes vaskerekű kötöttpályás és közúti közlekedési eszközök, a különböző járműtípusok kocsiszekrényének, járművázának, karosszériájának és pótkocsijának szemcseszórásánál, festésénél, felületkezelésénél, a fődarabok, alkatrészek javításánál és gyártásánál, valamint a közlekedéssel kapcsolatos egyéb termékek előállításánál, szolgáltatásánál, azok minden fázisában, az ezzel összefüggő valamennyi tevékenységében, illetve döntésében.

  • Vezetőségünk elkötelezetten törekszik a minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer megbízható működtetésére, termelési folyamataink hatékonyságának növelésére, ezáltal a városi tömegközlekedés műszaki és esztétikai színvonalának jobbítására.
  • Munkatársainkban tudatosítjuk a velük szemben támasztott igényeinket és elvárásainkat, céljaink elérése és vevőink termékeinkkel való megelégedése érdekében.
  • Javítási, gyártási eljárásainkat és műszaki eszközeinket tervszerűen fejlesztjük, eleget kívánunk tenni a folyamatos minőségfejlesztés, minőségbiztosítás valamint a veszteségcsökkentés követelményeinek.
  • A hatékony vevőkapcsolat kialakításához az integrált vállalatirányítási rendszert olyan fokra emeljük, amely pontos, naprakész, követhető tevékenységek által biztosítja a minőségi munka alapfeltételeit.
  • Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szerződéses kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítsük, ezzel is elősegítve vevőink megelégedettségét és hosszú távú megtartását.
  • Minősített beszállítóink termékeinek az arányát növeljük a teljes anyagfelhasználáson belül.
  • Igyekszünk, hogy az általunk készített, valamint a vevő által biztosított dokumentációk műszaki tartalma, formája és minősége megfeleljen a vonatkozó követelményeknek és elvárásoknak.
  • Munkatársaink képzettségi szintjét, kompetenciáit folyamatosan javítjuk, a minőségi munkát végzőket erkölcsileg és anyagilag is elismerjük.
  • Társaságunk mindenkor jogkövető magatartást folytat.

Céljaink elérése érdekébe az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszert működtetünk és tervezzük az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer szabvány alapján kialakítani az integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert.

 Budapest, 2018. augusztus 01.

Tanúsítványaink:

 

Kapcsolódó dokumentumok

A file-okat letöltheti a file neve mellett található letöltés gombra kattintva.

MSZ EN 15085 (56,1Kb )
MSZ EN 15085-2 (64,7Kb )
Tanúsítvány ISO 9001-2015 (354,2Kb )